Portfolio bylo založeno za účelem evidence vypracovaných úkolů a průběhu studia.

Nejdůležitější absolvované předměty v rámci studia.

Podzim 2020

Online Tutoring; Blok expertů; Literatura, knihovní procesy a trh; Informační vědy; Seminář k DP; Design informačních služeb

Jaro 2021

Učící se společnost; Literatura, kultura a humanitní vědy; Seminář k DP; Angličtina pro ISK; Informační chování; Informační etika; Webová analytika

Podzim 2021

Vzdělávací technologie; Digitální humanitní vědy; Vizualizace dat; SQL; Informační politika a managment; Organizace znalostí; Literatura a kulturní areál