Portfolio bylo založeno za účelem evidence vypracovaných úkolů a průběhu studia.

Nejdůležitější absolvované předměty v rámci studia.

LITERATURA, KULTURA A HUMANITNÍ VĚDY

SEMINÁŘ K DIPLMOVÉ PRÁCI II