O mně

Student na katedře Informačních studií a knihovnictví MU. Své zaměření zájmu jsem objevil především v oblastech jako je informační chování, digitalní kurátorství, Online Tutoring, psychologie uživatelů a Digital Humanities. Mezi mé zájmy se řadí taktéž 3D modelování, sledování technologických trendů a čtení detektivek.
Pokračovat >>>


Portfolio bylo založeno za účelem evidence vypracovaných úkolů, průběhu studia a prezentace sebe sama.

INSTAGRAM
FACEBOOK
YOUTUBE
E-mail: m.gazsi@seznam.cz


Absolvované kurzy v rámci studia:

Předměty, které byly absolvované v rámci magisterského studia na MUNI FF KISK. V rámci odkazů jsou dostupné vypracované odborné práce a další úkoly včetně reflexí k povinným předmětům.